Condicions generals de venda i contractació

Les presents condicions generals de venda estan expressament dirigides a l’atenció del client perquè pugui accedir als serveis de “Mystery Escape”. La realització d’una reserva o contractació del servei, implica l’acceptació de les presents Condicions Generals de Venda per part del client.


1 – PREU

1.1– Les tarifes establertes per Mystery Escape són indicades en euros amb tots els impostos inclosos, per a un joc de 60 minuts.

1.2– Qualsevol altre servei no contemplat en la reserva original resultarà en càrrecs addicionals.

1.3– Mystery Escape es reserva el dret de sol·licitar la identificació de qualsevol menor d’edat.

1.4– Mystery Escape es reserva el dret a modificar el preu dels seus serveis a tot moment. Per tant, la facturació per la prestació del servei quedarà establerta sobre les taxes vigents al moment de l’execució de la contractació.

2 – RESERVES

2.1Disponibilitat

Totes les reserves són efectuades en temps real i en funció de la disponibilitat. La venda serà ferma i definitiva després que Mystery Escape rebi el mail de confirmació amb el número de reserva. Els imports corresponents a la contractació del servei seran deduïts de manera immediata del compte bancari del client.

2.2– Canvi / Cancel·lació

La prestació del servei una vegada reservat no podrà ser reemborsat ni transferit, excepte cancel·lació expressa per part de Mystery Escape.

2.3Distribució de sales

Mystery Escape es reserva el dret de distribuir les sales de joc en funció de les reserves rebudes, i per tant, cap reclamació serà procedent per l’assignació de les mateixes.

2.4Confidencialitat

En reservar un espai de temps, el comprador es compromet a garantir l’absoluta confidencialitat dels jocs, components i trencaclosques. La publicació o divulgació total o parcial d’aquesta informació a un tercer, significarà vulnerar dels drets i interessos comercials de Mystery Escape.

3 -Mètode de pagament

Mystery Escape només accepta el pagament a través de targeta de crèdit.

4 – Seguretat de pagaments i dades personals

4.1- Seguretat dels pagaments

Mystery Escape ha confiat el sistema de pagament a un proveïdor especialitzat en sistemes de pagaments segurs en internet. Per tant, no conserva cap tipus de dada relacionada amb aquest sistema ni el mètode de pagament del client.

4.2- Dades personals

En realitzar una reserva a través de la pàgina web, vostè autoritza l’ús de les seves dades personals per part de Mystery Escape per a la correcta prestació del servei. Mystery Escape només utilitzarà aquesta informació per a finalitats de comunicació i promoció d’ofertes comercials sobre jocs i/o novetats del seu interès. En tal sentit, Mystery Escape es compromet a no revelar les dades a tercers, excepte quan es tracti d’una sol·licitud expressa de qualsevol autoritat administrativa facultada per la llei per fer-ho, d’acord a les disposicions legals vigents.

Tota la informació rebuda és tractada amb la major discreció, rigor i responsabilitat.

5 – RESERVA ELECTRÒNICA

5.1– Cada reserva electrònica està proveïda d’un nombre d’identificació que permet l’accés exclusiu a una sala de joc.

5.2– El client rebrà un email de confirmació que inclou el nombre, data i hora de la reserva.

6 – REGLAMENT INTERN DE JOCS DE MYSTERY ESCAPE

6.1– Mystery Escape reuneix les condicions per oferir-li un joc acord a les seves expectatives. L’ordre, l’organització o la distribució de la sala romandran a criteri de Mystery Escape i cap reclamació es farà en cas de modificació de la mateixa.

6.2– Els jocs de Mystery Escape són aptes per a totes les persones a partir de l’edat de 10 anys. No obstant això, els jugadors menors de 16 anys han d’anar acompanyats per almenys un adult a la sala de joc.

6.3– Mystery Escape es reserva el dret de sol·licitar el document d’identificació per verificar l’edat de la persona.

6.4– No s’admeten mascotes en les instal·lacions de Mystery Escape.

6.5– Queda estrictament prohibida la fotografia o enregistrament parcial o total de la sala i/o el joc. Qualsevol violació a aquesta prohibició serà sancionada amb la confiscació del dispositiu fins al final del joc o l’expulsió de la sala, subjectes a enjudiciament en els tribunals competents.

6.6– Queda terminantment prohibida la reproducció i ús de textos, logotips, imatges o qualsevol altre tipus d’element present a la pàgina web o en comunicacions emeses per Mystery Escape.

6.7– Mystery Escape no es farà responsable per danys a objectes portats pels clients que no hagin estat lliurats en el dipòsit de la recepció reservat per a tal efecte.

6.8– Mystery Escape és una zona lliure de fum de tabac.

7 – DRET APLICABLE – TRIBUNALS COMPETENTS

Les presents condicions generals de venda estan subjectes a la llei espanyola. En cas de litigi, els tribunals espanyols són els competents.

Desplaça cap amunt