POLÍTICA DE PRIVACITAT

Empresa: INNOVAMARKET PROJECT, S.L. – CIF B6637076 i domicili social a carrer d’Espronceda 136, 08005, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 44478, foli 91, full B457254 i inscripció 3. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:

barcelona@mysteryescape.es

Dades del contacte del delegat en protecció de dades: No es disposa de delegat.

FINALITATS

Les seves dades personals seran tractades per dur a terme las tasques d’anàlisi de trànsit de la web i enviament d’informació comercial relacionada amb la nostra oferta de serveis. En cap cas utilitzarem les seves dades personals per cap altra finalitat de les assenyalades a dalt i acceptades expressament per vostè.

Les dades personals que sobre vostè tractem procedeixen de la informació que vostè mateix ens faciliti mitjançant la complementació dels formularis que trobarà a la web i la nostra plataforma de reserves.

En concret, tractarem les següents dades en cas que completi algun dels formularis disponibles: Nom, Cognoms, Document d’identificació i Adreça de correu electrònic.

CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació amb l’organització o l’interès en els seus serveis i no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

DECISIONS

L’empresa NO prendrà decisions automatitzades, perfils o lògica aplicada a les seves dades.

DESTINATARIS

Durant el període de duració del tractament, INNOVAMARKET PROJECT, S.L., no realitzarà cap cessió de dades personals a tercers, llevat d’obligació legal, ni tampoc cap transferència.

DRETS

• L’interessat pot exercir els següents drets:
• Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals
• Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió
• Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
• Dret a oposar-se al tractament
• Dret a la portabilitat de les seves dades
• Dret a retirar el consentiment prestat

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a INNOVAMARKET PROJECT, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, INNOVAMARKET PROJECT, S.L., deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Si ha atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Empresa: INNOVAMARKET PROJECT, S.L. – CIF: B66370768 i domicili social a carrer d’Espronceda 136, 08005 BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 44478, foli 91, full B457254 i inscripció 3. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:

barcelona@mysteryescape.es

En el cas que senti vulnerats els seus drets en el concernent a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: http://www.agpd.es.
En el compliment del previngut en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a l’adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant en l’assumpte “No enviar correus”.

PROCEDENCIA DE DADES

Les dades personals que tractem a INNOVAMARKET PROJECT, S.L. procedeixen directament de vostè.

Les categories de dades que es tractaran són:

• Dades d’identificació
• Direccions postals o electròniques

Desplaça cap amunt