Avís Legal

 

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), INNOVAMARKET PROJECT, S.L. informa que és titular del lloc web www.mysteryescape.es . D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, INNOVAMARKET PROJECT, S.L. informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és INNOVAMARKET *PROJECT, S.L., amb CIF B66370768 i domicili social en Carrer de Espronçeda 136, 08005, BARCELONA, inscrita en el Registre Mercantil, en el tom 44478, foli 91, fulla B457254 i inscripció 3. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: barcelona@mysteryescape.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de INNOVAMARKET PROJECT, S.L., totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas..

El lloc web de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per INNOVAMARKET PROJECT, S.L. per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

-L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INNOVAMARKET PROJECT, S.L. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, INNOVAMARKET PROJECT, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

MODIFICACIONS

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís , en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en Assessorament i Adaptació a la LSSI-CE · Documentació que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

SERVEIS DE RESERVA PER INTERNET

Certs continguts de la website de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. contenen la possibilitat de reservar per Internet. L’ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de reserva establertes a aquest efecte per *INNOVAMARKET *PROJECT, S.L.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de INNOVAMARKET PROJECT, S.L.. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de INNOVAMARKET PROJECT, S.L .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de INNOVAMARKET PROJECT, S.L .

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.

INNOVAMARKET PROJECT, S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. INNOVAMARKET PROJECT, S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Clàusula informativa LOPD i LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades a un fitxer sota la responsabilitat de INNOVAMARKET PROJECT, S.L. amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça: Carrer de Espronçeda 136, 08005, BARCELONA

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que comptem amb el seu consentiment per al tractament dels mateixos.

Així mateix i d’acord amb l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic: barcelona@mysteryescape.es

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.